Strona główna   Zarząd i Członkowie   Galeria   Sprzęt   Nasze Dane   Kronika   Sztandar   Św. Florian 

   OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA    

To Organizacja powołana do ratowania ludzi i ich mienia podczas klęski
żywiołowych, do prowadzenia stałej akcji zapobiegawczej i utrzymania
jednostki w gotowości bojowej, gdyż od jej wyszkolenia i gotowości
zalezy los ludzi i ich dobytku.
Ochotnicza Straż Pożarna musi pamietać o zachęcaniu młodzieży do wstępowania
w jej szeregi, o działalności kulturalnej, o kształtowaniu i rozwijaniu
w szeregach strażackich, piekna tradycji,ofiarności i poświęceniu,
o wychowaniu w duchu świadomej dyscypliny oraz miłości dla Ojczyzny i Narodu.
Żmudna i ofiarna praca członków Ochotniczej Straży Pozarnej
służy interesowi naszego państwa i społeczeństwa.


(notatka z pierwszej strony KRONIKI OSP w PIKULICACH).

LINKI

Związek Ochorniczych Straży Pozarnych RP
Strona Przemyśla
Komenda Miejska PSP w Przemyślu
Strona Urzędu Gminy Przemyśl


Opracowanie - OSP PIKULICE-----